Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
    
Dzisiaj jest
czwartek, 24 sierpnia 2017, 236 dzień roku, imieniny Bartosza, Jerzego, Maliny
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galerie
PARAFIA PONIATOWA
PARAFIA KRACZEWICE
SCHOLARES
ZiSP
CKPiT
PCZ Opole Lubelskie
hotel montis
Sekcja jeździecka
Hotel
TPP
PTF
Agroturystyka
GRAWiTAN
MKS Stal
Kraina
Inspekcja WET
OSiR
HDK PGK

Oświata

 

Oświata w strukturze organizacyjnej gminy funkcjonuje od roku 1996, kiedy to zgodnie z ustawą o systemie oświaty przejęła jako obowiązkowe zadanie własne prowadzenie szkół podstawowych. Gmina Poniatowa bezpośrednio swym nadzorem obejmuje następujące placówki:

 

 

Na terenie miasta działają również szkoły średnie podporządkowane władzom powiatu w Opolu Lubelskim:

Zespół Szkół w Poniatowej

Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej powstało w 1957 r, kiedy to mieszcząca się w obecnym budynku szkoła podstawowa została przekształcona na szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego.

W 1967 r szkoła podstawowa została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Szkolnej, a budynek szkoły oddany zostaje do dyspozycji liceum.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28.12.2001 r na bazie dotychczasowego liceum utworzony zostaje Zespół Szkół w Poniatowej, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane nr 1.

Obecnie w ZS uczy się 253 uczniów w 9 oddziałach liceum ogólnokształcącego, po trzy odziały w każdym poziomie nauczania.

Nauczanie prowadzone jest w klasach:

  • z rozszerzoną ilością godzin matematyki, informatyki, języka obcego – klasa"A"; rozszerzoną ilością godzin języka polskiego, historii, języka obcego – klasa"B"
  • rozszerzoną ilością godzin biologii, chemii, geografii, języka obcego – klasa"C".

Wysoki poziom nauczania w ZS jest potwierdzany dobrymi wynikami z egzaminu maturalnego oraz sukcesami naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Między innym w roku 2003 i 2004 nasz uczeń był finalistą i laureatem olimpiad geograficznej i nautologicznej. Ten wynik został odnotowany w ogólnopolskim rankingu szkół średnich prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita i tygodnik Perspektywy – szkoła zajęła 204 miejsce na 530 sklasyfikowanych szkół w Polsce i 11 miejsce w województwie.

Zespół Szkół w Poniatowej specjalizuję się w kształceniu ogólnym i w tej dziedzinie osiąga największe sukcesy. Świadczy o tym wzrastające zainteresowanie absolwentów gimnazjów naszą ofertą edukacyjną, poparte zwiększonym od dwóch lat naborem do klas pierwszych.

Przyszłość szkoły to dalsze rozwijanie i podnoszenie jakości kształcenia ogólnego, poszerzenie oferty edukacyjnej przez modyfikację rozszerzeń programowych klas. Więcej >>

Zespół Szkół Technicznych

Historia szkolnictwa zawodowego w Poniatowej datuje się od roku 1951, kiedy to utworzono wieczorowe Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla pracujących (początkowo jeszcze mające swoją siedzibę poza obecnym budynkiem szkoły.

W ciągu kolejnych lat szkoła rozwija się, kształcąc młodzież i dorosłych głównie na potrzeby funkcjonującego wówczas, prężnie rozwijającego się zakładu ZEM “Predom" EDA. Zespół obejmował technikum, liceum zawodowe, szkołę zasadniczą, szkoły dzienne i wieczorowe, studium policealne. Głównymi kierunkami kształcenia były kierunki mechaniczne, m.in.: ślusarz, tokarz, frezer, szlifierz, spawacz, odlewnik, elektromechanik, mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających, budowa maszyn, urządzenia chłodnicze.

Przez cały okres funkcjonowania szkoły kolejni dyrektorzy bardzo dbali o właściwy rozwój, wysoki poziom kształcenia, wysokokwalifikowaną kadrę. Stąd wiele kolejnych zmian, zarówno w doborze profili kształcenia jak i wyposażeniu placówki.

Od 1990 kiedy to nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych, podległy Kuratorium Oświaty w Lublinie, głównym celem szkoły jest kształcenie specjalistów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wiąże się to ze zmianą kierunków kształcenia z mechanicznych na elektroniczne i informatyczne.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej wchodzą następujące typy szkół: technikum czteroletnie, kształcące techników mechaników, informatyków i elektroników, liceum profilowne (profile: mechatroniczny, zarządzanie informacją, usługowo-gospodarczy), szkoła policealna, cykl jednoroczny i cykl dwuletni (technik mechatronik, technik informatyk).

Szkoła zaspokajając wymogi dydaktyczne, nieustannie rozbudowuje bazę dydaktyczna, pozyskując pieniądze miedzy innymi z projektów unijnych (wygrany projekt "Dostosowanie do wymogów współczesnego rynku pracy" - Program Phare 2001.)

Dobre wyposażanie szkoły (dwie pracownie komputerowe - po 15 stanowisk, platforma PC, stałe łącze internetowe, elektroniczna - skomputeryzowana z dostępem do Internetu, mechatroniczna - z 10 stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem do symulacji procesów technologicznych oraz trenażerem do nauki sterowania wraz z obrabiarką CNC), centrum multimedialne, skomputeryzowana biblioteka umożliwiają kształcenie na wysokim poziomie dydaktycznym.

Efektywność nauczania w ZST jest potwierdzana pozytywnymi wynikami z egzaminu maturalnego, sukcesami naszych uczniów w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, w którym od lat uczniowie naszej szkoły zdobywają czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Nasi absolwenci potwierdzają swoje umiejętności w pracy i podczas dalszej nauki na studiach. Więcej >>

UM Poniatowa
ISO 9001
Plan miasta Poniatowa
E - mapa Gminy Poniatowa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
BIP
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Pajacyk
e-kartki
PSSE Opole Lubelskie
Komunikacja
0501805
Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pow. opolski, woj. lubelskie
tel.: (48) 081 820 48 36, fax: (48) 081 820 35 73, email: promocja@um.poniatowa.pl, http://www.um.poniatowa.pl
NIP: 717 126 36 03, Regon: 000529203
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI