Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
    
Dzisiaj jest
czwartek, 24 sierpnia 2017, 236 dzień roku, imieniny Bartosza, Jerzego, Maliny
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galerie
PARAFIA PONIATOWA
PARAFIA KRACZEWICE
SCHOLARES
ZiSP
CKPiT
PCZ Opole Lubelskie
hotel montis
Sekcja jeździecka
Hotel
TPP
PTF
Agroturystyka
GRAWiTAN
MKS Stal
Kraina
Inspekcja WET
OSiR
HDK PGK

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniatowa

 

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PONIATOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE PONIATOWA – PLANOWANIE STRATEGICZNE”

W dn. 12.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu, związane z problematyką przygotowania i wdrożenia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

 • Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i skąd wynika potrzeba jego opracowania.
 • Struktura planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Metodologia tworzenia bazy danych i inwentaryzacji emisji CO2 na terenie gminy.
 • Cele strategiczne i szczegółowe, które gmina osiągnie dzięki realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Działania do realizacji w latach 2015-2020 wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania                   i wskaźników monitoringu efektów działań.
 • Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Procedury przetargowe, w tym wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych.
 • Tworzenie i aktualizacja bazy danych.

W szkoleniu wzięło 12 pracowników związanych z tematyką obszarów gospodarki energetycznej, inwestycji, ochrony środowiska.

KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU PN. „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE PONIATOWA – PLANOWANIE STRATEGICZNE”

W dn. 12.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej odbyła się konferencja z władzami gminy oraz pracownikami Urzędu poświęcona etapom tworzenia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. W trakcie konferencji zaprezentowano strukturę PGN, przedstawiono wyniki inwentaryzacji bazowej emisji gazów cieplarnianych, wskazano i omówiono działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, praktycznych aspektów działań inwestycyjnych wpisujących się w realizację PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W gminie Poniatowa zakończono prace związane z opracowaniem PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy i wskazuje propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości mających m.in. wpływ na zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań związanych z oświetleniem ulic, poprawę jakości dróg, wpływającą na zmniejszenie zużycia paliw, a poprzez to spadek emisji substancji zanieczyszczających do środowiska. Ponadto uzyskane wyniki i ich opracowania w bezpośredni sposób będą przekładać się na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, pomoc w termomodernizacji obiektów budowlanych należących do mieszkańców i budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze i społeczne, pomoc w wymianie źródeł ogrzewania budynków z węglowego na inne, charakteryzujące się mniejszą emisją gazów cieplarnianych, promocję i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego, edukację mieszkańców w zakresie OZE i efektywnego gospodarowania energią, jak i przygotowanie samorządu lokalnego do pełnienia wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej.

- logo_unia.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniatowa

Gmina Poniatowa, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Poniatowa - planowanie strategiczne”.

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poniatowa, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Uwaga!

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

 1. Ankieta dla mieszkańców,
 2. Ankieta dla przedsiębiorców,
 3. Ankieta dla budynków wielorodzinnych.

Ankietę w wersji papierowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pok. nr 202 Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: promocja@um.poniatowa.pl lub przekazać osobiście w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pok. nr 202.

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 21 marca 2015 r.

 

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Poniatowa !

 

- logo_unia.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

 

 

ISO 9001
Plan miasta Poniatowa
E - mapa Gminy Poniatowa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
BIP
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Pajacyk
e-kartki
PSSE Opole Lubelskie
Komunikacja
0501805
Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pow. opolski, woj. lubelskie
tel.: (48) 081 820 48 36, fax: (48) 081 820 35 73, email: promocja@um.poniatowa.pl, http://www.um.poniatowa.pl
NIP: 717 126 36 03, Regon: 000529203
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI